Algemene voorwaarden

Welkom bij Yosifah.com! Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van onze website, gelegen op Yosifah.com.

 

Door toegang te krijgen tot deze website, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Gebruik Yosifah.com niet als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

 

**1. Definities**

 

– **Website**: Yosifah.com.

– **Gebruiker**: Iedereen die de website bezoekt of gebruikmaakt van de website.

– **Inhoud**: Alle teksten, afbeeldingen, video’s en overige informatie die beschikbaar wordt gesteld op de website.

– **Wij**: Verwijst naar Yosifah.com en zijn eigenaars.

 

**2. Gebruik van de Website**

 

– **Toegang**: Toegang tot deze website is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de diensten die wij via de website aanbieden zonder aankondiging terug te trekken of te wijzigen.

– **Toegestaan Gebruik**: Deze website mag niet worden gebruikt op een manier die schade zou kunnen toebrengen aan de website of de toegankelijkheid of beschikbaarheid daarvan zou kunnen

beperken.

 

**3. Aansprakelijkheid**

 

– **Inhoud**: Hoewel wij streven naar een nauwkeurige en betrouwbare inhoud, geeft Yosifah.com geen garanties omtrent de juistheid, volledigheid, of actualiteit van de informatie op deze website. Gebruik van deze inhoud is op eigen risico.

– **Externe Links**: Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet door ons worden beheerd. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites, en accepteren geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke links.

– **Technische Storingen**: Yosifah.com is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit technische storingen of de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

 

**4. Intellectuele Eigendom**

 

– **Eigendom**: Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, en video’s, behoren toe aan Yosifah.com of zijn licentiegevers.

– **Gebruik**: De inhoud mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, verkocht, verhuurd, of geëxploiteerd op welke manier dan ook voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yosifah.com.

 

**5. Gebruikersgedrag**

 

– **Verboden Gedrag**: Gebruikers mogen de volgende handelingen niet verrichten:

– Misbruik maken van de website door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadwillig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren.

– Pogingen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de website, de server waarop de website is opgeslagen, of enige server, computer of database die met onze website is verbonden.

– Aanvallen via een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval.

 

**6. Privacybeleid**

 

Het privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met ons privacybeleid. Het gedetailleerde privacybeleid kan hier [link naar privacybeleid] worden gelezen.

 

**7. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden**

 

Yosifah.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze voorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. Het voortgezet gebruik van de website na publicatie van wijzigingen houdt in dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt.

 

**8. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank**

 

Deze algemene voorwaarden en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of in verband staat met deze voorwaarden, vallen onder de wetten van Nederland. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

 

**Contact**

 

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

 

Bedankt voor uw bezoek aan Yosifah.com!